Disclaimer

Aan deze website kunnen geen rechten, noch verplichtingen en of enige andere vorm van aansprakelijkheid worden ontleend.

Overeenkomsten welke via deze website, middels de daarvoor beschikbare modules worden aangevraagd respectievelijk afgesloten zonder directe tussenkomst van WIN dranken B.V., worden geacht op persoonlijke titel te zijn geactiveerd. En dus vrijwaart WIN dranken B.V. zich van alle eventuele ontstane misverstanden en of procedure fouten.

Tevens sluiten wij eventuele onjuistheden uit aangaande vermelde bedragen welke eventueel niet correct op deze website zijn geplaatst. Hetzij via een zetfout/overname fout en/of foutieve vermelding door derden ondanks nadrukkelijke verificatie vanuit WIN dranken B.V.

Geen enkel onderdeel van deze website mag hergebruikt worden, of uitgezonden in welke vorm dan ook zoals elektronisch, of mechanisch inclusief fotokopiëren en of registreren, voor enig doel zonder de uitdrukkelijke toestemming van WIN dranken B.V.

Alle rechten voorbehouden © WIN dranken B.V. 2015